Palubky a dřevo - naše hobby

Návody


Montáž obkladových palubek

Obkladové palubky se pokládají na rošt z dřevěných latí nebo trámků. Nejprve je tedy třeba tento rošt vyrobit. To je celkem jednoduché. Na místo instalace palubek připevníme nejprve latě, minimálně 1x2 cm (ideálně 4×2 cm.) – delší strana bude přiléhat na podklad. Latě by měli mít zhruba stejnou vlhkost jako montované palubky – nikdy nedělejte rošt z čerstvě nařezaného dříví! Latě přišroubujeme do zdi tak, aby byly v pravém úhlu k zamýšlenému směru palubek. Chcete-li mít palubky vertikálně jednu vedle druhé, vyrobíte rošt horizontální a naopak.

Montáž palubek Rošt pod palubky - Montáž palubek

Rošt musí být nejméně ze dvou rovnoběžně umístěných latí, a to cca 1 metr od sebe vzdálených. Čím menší jsou rozestupy mezi latěmi v roštu, tím lépe je zabráněno deformaci palubek v průběhu času. Věnujte také pozornost vzdálenost latě od kraje budoucího palubkového obložení.

Bude-li palubka přesahovat na krajích o více než cca 7 cm, může se časem ohnout. Je proto lepší dát první a poslední lať tak, aby konce palubek byly upevněny. Mezi palubkami a stěnami, stropem či podlahou nechte vždy malou dilatační mezeru cca 10mm, kterou nakonec zakryjete krajovou lištou. Necháte tak dřevu prostor na jeho přirozené rozpínání a sesychání.

Příklad

Dejme tomu, že plánujete 1 metr vysoký a 2 metry dlouhý obklad a chcete mít palubky vertikálně. V takovém případě přišroubujte jednu 2 metry dlouhou lať horizontálně na podklad do míst, kde bude spodní okraj obložení. Druhou lať připevněte tak, aby její horní hrana byla ve vzdálenosti 95-100 cm od spodní hrany první latě. Zbylý prostor mezi dvěma horizontálně připevněnými latěmi změřte a doprostřed mezi ně namontujte lať ještě jednu. Nyní máte připravený rošt, na který už můžete připevňovat palubky.

Při instalaci roštu lze vyrovnat křivý podklad. Nerovnost podkladu zjistíte přiložením rovného prkna nebo natažením provázku podél podkladu. Rošt pak můžete vypodložit nebo zbrousit v místech kde by docházelo k prohnutí, nebo vyboulení budoucího palubkového obkladu.

montážní plíšky - Montáž palubek Zakončovací lišta - Montáž palubek

Připevňování palubek prošlo svým vývojem a díky speciálním držáčkům už není nutné vtloukat hřebíčky přímo do palubek. Držáčky jsou běžně k dostání a stojí pár korun. Je to jednoduchý plíšek, který nasadíte do drážky a přitlučete k roštu. Výsledkem je palubkové obložení bez jediného viditelného hřebíčku a bez pracného natloukání malého hřebíku přímo do pera. Držáčky (montážní plíšky) mají své číslo, které značí tloušťku dolní části drážky, na kterou je budete nasazovat. Dejte tedy pozor, ať nekoupíte jiný rozměr, než který sedí právě na vaše palubky.

Těsně před finale - Montáž palubek Obložení palubkami

Montáž podlahy

Podlahové palubky se, stejně jako obkladové, pokládají na rošt. Podlahový rošt by měl být hustější a pevnější, aby se podlaha neprohýbala a nedeformovala. Doporučujeme použít silnější latě či trámky. Vzdálenost latí by měla být 50-80 cm.

Podlahové palubky opět připevňujeme montážními plíšky nebo vruty. Můžeme také použít tzv. kolářské hřebíky v délce 2,5-3 násobku tloušťky podlahovek. Hřebíky se zatloukají šikmo do pera, a to směrem od konce pera k nášlapné části palubky. V případě použití vrutů zvolte délku odpovídající 2,5-3 násobku tloušťky podlahových palubek.

Z estetického hlediska je vhodné použít vruty s nerezovou povrchovou úpravou nebo rovnou celé nerezové. V exteriéru je použití nerezových vrutů podmínkou trvanlivosti podlahy, neboť déšť a sníh obyčejné vruty zlikviduje klidně i během jednoho roku.

Podlahové palubky nikdy neslepujte k sobě. Pokud byste tak učinili, zabráníte rozpínání a sesychání dřeva, které je naprosto přirozené. V důsledku toho by se na vaší podlaze objevily výrazné mezery ve spojích a mohlo by dojít i k praskání samotných palubek.

Fotografie použity se svolením serveru Český Kutil

Ceník

Ceník palubky / PDF
Provozovatel
Bios, s.r.o.
E-mail: info@biosdobris.cz

U Pivovaru 1898
263 01 Dobříš
IČO: 00670081
DIČ: CZ00670081
O BIOS, s.r.o.

Vyrábíme a dodáváme dřevěné střešní příhradové vazníky se styčníkovými deskami s prolisovanými trny, tesařsky vázané krovy a střešní konstrukce.

Zajišťujeme

Prodáváme

Nově eshop: Dřevoprodej Dobříš

Doporučujeme:

Garážová vrata